image
Promelk

Fosfaatrechten

Fosfaatrechten berekenen
Wacht niet tot het laatste moment en breng de situatie voor jouw melkveebedrijf tijdig in kaart. Hoeveel rechten krijgt je bedrijf toegekend? Heb je fosfaatruimte tekort en op welke manieren kun je het invullen? Nadat je verschillende scenario’s specifiek voor jouw bedrijf uitrekent kun je bepalen of je rechten wilt aankopen en zo ja, op welk moment. Daarnaast is er de mogelijkheid om de jongvee fosfaatrechten in te zetten voor het melkvee door de jongveeopfok uit te besteden. Heb je vragen over  het berekenen van de specifieke situatie voor jouw bedrijf? Heb je hulp nodig of  wil je nu meer weten over fosfaatrechten kopen of verkopen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Financiering fosfaatrechten
Banken zijn bereid de aankoop van fosfaatrechten te financieren. Voor de financiering rekent de Rabobank een aflossingstermijn van vijf jaar. Deze termijn is gebaseerd op de huidige norm voor immateriële vaste activa. De prijs is afhankelijk van het aanbod bij de invoering van het stelsel.

Kopen of verkopen, hoe werkt het? 
Bij transactie van fosfaatrechten buiten de familie komt 10% te vervallen. Deze 10% gaat naar een ‘fosfaatbank’. Na het reduceren van de fosfaatproductie tot het gestelde fosfaatplafond worden de rechten uit de fosfaatbank weer uitgegeven.

Fosfaatruimte
Het grootste gedeelte van de melkveebedrijven is niet-grondgebonden en voor hen geldt een korting van 8,3% op de fosfaatproductie. Naast het aantal melkgevende koeien en jongvee telt de melkproductie ook mee in de berekening. Bij een stijging van 250 kilo melk, stijgt de fosfaatproductie met 0,7 kilo. Een bedrijf kan als gevolg van een stijgende melkproductie dus ook extra fosfaatrechten nodig hebben.

Promelk

VVO

VVO (Vervangende Verwerkingsovereenkomst)
Sinds 2014 is het voor veehouders in Nederland verplicht om een deel van hun mestoverschot te laten verwerken. Deze cruciale stap is een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons milieu en de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. Om dit proces soepel te laten verlopen, is er de mogelijkheid van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst, oftewel VVO.

De VVO biedt veehouders flexibiliteit in de naleving van hun verwerkingsplicht. Sommige veehouders kiezen ervoor om meer mest te verwerken dan strikt verplicht is, terwijl anderen mogelijk niet in staat zijn of niet willen voldoen aan hun verwerkingsplicht. Dankzij de VVO kunnen deze partijen hun krachten bundelen en beide profiteren.
Een veehouder die zijn mestoverschot niet wil verwerken, kan een andere veehouder vinden die dit overschot graag overneemt. Dit resulteert in een win-winsituatie. Beide partijen kunnen kosten besparen en tegelijkertijd voldoen aan hun verwerkingsverplichtingen. Het bevordert niet alleen duurzaamheid, maar ook efficiëntie binnen de sector.

Jouw partner in VVO
Bij Promelk begrijpen we de complexiteit van de agrarische sector en de uitdagingen waarmee veehouders worden geconfronteerd. Daarom bieden wij doorlopende ondersteuning voor vraag en aanbod van VVO’s. Ons team staat klaar om u te adviseren en u op de hoogte te houden van de actuele prijzen en mogelijkheden. Neem contact op met Hendrik Jan via 06-51571813 voor meer informatie en persoonlijk advies.

image